CJENIK

Mjesečni paketi traju 30 dana.

Programi vježbanja se mogu kombinirati.